RSS
A A A K
SmodBIP

Budżet 2018

Dane dotyczące wykonania budżetu za rok 2018

Bilanse

Bilans jednostki budżetowej

Bilans z wykonania budżetu

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Sprawozdania roczne 

Rb-27S

Rb-28S

Rb-NDS

Rb-N

Rb-Z

Rb-PDP

Rb-UZ

Rb-ST

Sprawozdania za III kwartał 2018r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

Sprawozdania za II kwartał 2018r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

Dane kwartalne

Sprawozdania za I kwartał 2018r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

Uchwała budżetowa na 2018 rok

UCHWAŁA Nr XXXIX /170/2017 RADY GMINY OPORÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok + załączniki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oporów na 2017 - 2020

UCHWAŁA Nr XLVII/195/2018 RADY GMINY OPORÓW z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2018 - 2021

UCHWAŁA Nr XXXIX/171/2017 RADY GMINY OPORÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2018 - 2021

Załącznik nr 1 - Raport WPF

Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 - objaśnienia

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2018 - 2020

Projekt Uchwały WPF 2018-2020

Zal 1 do WPF

Zal 2 Przedsięwzięcia

Zal 3 Objaśnienia

Projekt Budżetu na rok 2018:

Projekt Uchwały Budżetowej na 2018

Tabele

Załącznik Nr 1

Objaśnienia

Opinie RIO:

Uchwała Nr V/61/2019  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziz dnia 12 kwietnia 2019r. sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Oporów z wykonania budżetu na 2018r.

Uchwała Nr V/259/2018 z dnia 26 listopada 2018r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę Oporów

Uchwała Nr V/258/2018 z dnia 26 listopada 2018r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki długoterminowej zaciągniętej przez Gminę Oporów

Uchwała Nr III/213/2018 z dnia 25 wrzeeśnia 2018r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Oporów za I półrocze 2018r.

Uchwała Nr III/16/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2018 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę Oporów

Uchwała Nr III/280/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu budżetuj Gminy Oporów na 2018 rok

Uchwała Nr III/281/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Oporów

UchwałaNr III/282/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy OporówOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 29.05.2019
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 19.12.2017
Dokument oglądany razy: 2 561