RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.07.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Informacja dotycząca petycji kierowanych do Wójta Gminy i Rady Gminy w 2019

Lp. Skan petycji Data złożenia petycji Przedmiot petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 link 28.05.2019r zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji
wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny, etc.
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
2 link 11.072019 informacja ws. służbowych telefonów zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji informacjaOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 30.07.2019
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 05.06.2019
Dokument oglądany razy: 1 224