RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja dotycząca petycji kierowanych do Wójta Gminy i Rady Gminy w 2019

Lp. Skan petycji Data złożenia petycji Przedmiot petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 link 28.05.2019r zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji
wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny, etc.
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji informacja
2 link 11.07.2019 informacja ws. służbowych telefonów zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji informacja
3 link 23.09.2019 Walka z patologiami, przedziewdziałenie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

informacja

odpowiedźOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 27.09.2019
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 05.06.2019
Dokument oglądany razy: 2 094