RSS
A A A K
SmodBIP

Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 07.01.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w miejscowości Kamienna i Wola Prosperowa, dok. z dnia 30.12.2019

OBWIESZCZENIE o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektro-energetycznej SN-15kV oraz nn 0,4kV. Dokument z dnia 16.12.2019r.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowa i demontaż sieci elektro energtycznej SN-15kV w miejscowości Kamienna, Wola Prosperowa z dnia 03.12.2019

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: linii napowietrznej SN-15kV w miejscowości Wola Owsiana, Wola Prosperowa, Wólka Lizigódź z dnia 13.11.2019

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej oraz linii napowietrznej SN-15kV w miejscowości Kamienna z dnia 31.10.2019

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie i demontazy sieci elektroenergetycznej SN-15kV zlokalizowanej w miejscowościach Kamienna i Wola Prosperowa z dnia 17.09.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoo dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii napowietrznej SN-15kV zlokalizowanej w miejscowości Gajew. Dokument z dnia 15.04.2019r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii SN-15kV, słupowej sieci transformatorowej 15/0,4kV, przyłącza kablowego ze złączem kablowo-pomiarowym oraz przebudowa napowietrznej sieci (linii) SN-15kV i nN-0,4kV w zakresie wymiany przewodów i słupów zlokalizowanej w miejscowości Skórzewa, obręb Skórzewa, gmina Oporów - decyzja z dnia 13.03.2019

OBWIESZCZENIE o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii napowietrznej SN-15kV zlokalizowanej w miejscowości Gajew. Dokument z dnia 12.03.2019r.

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii SN-15kV, słupowej sieci transformatorowej 15/0,4kV, przyłącza kablowego ze złączem kablowo-pomiarowym oraz przebudowa napowietrznej sieci (linii) SN-15kV i nN-0,4kV w zakresie wymiany przewodów i słupów zlokalizowanej w miejscowości Skórzewa, obręb Skórzewa, gmina Oporów – działki o numerach 39, 52/2, 100, 101 z dnia 11.02.2019r.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie lini napowietrznej SN-15kV zlokalizowanej w miejscowości Gajew z 07.02.2019

OBWIESZCZENIE z dnia 14.01.2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie kablowej linii SN-15kV, słupowej sieci transformatorowej 15/0,4kV, przyłącza kablowego ze złączem kablowo-pomiarowym oraz przebudowa napowietrznej sieci (linii) SN-15kV i nN-0,4kV w zakresie wymiany przewodów i słupów zlokalizowanej w miejscowości Skórzewa, obręb Skórzewa, gmina Oporów – działki o numerach 39, 52/2, 100, 101.

Obwieszczenie o wydaniu decuzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej oraz stacji transformatorowej z dnia 10.01.2019r.

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej oraz stacji transformatorowej z dnia 19.12.2018

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej oraz stacji transformatorowej - z dnia 22.11.2018r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii napowietrzenej w miejscowości Oporów z dnia 27.03.2018r.

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii napowietrzenej w miejscowości Oporów

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej z dnia 31.01.2018r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oraz przebudowie napowietrznej sieci (linii) średniego napięcia w miejscowości Skórzewa.

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oraz przebudowie napowietrznej sieci (linii) średniego napięcia w miejscowości Skórzewa.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oraz przebudowie napowietrznej sieci (linii) średniego napięcia w miejscowości Skórzewa.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy napowietrznej linii średniego napięcia w sprawie budowy stacji transformatorowej SN/nN oraz linii napowietrznej nN zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych 68, 69, 70/1 i 75/1 obręb 0014 Oporów.

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej SN/nN oraz linii napowietrznej nN zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych 68, 69, 70/1 i 75/1 obręb 0014 Oporów.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej SN/nN oraz linii napowietrznej nN zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych 68, 69, 70/1 i 75/1 obręb 0014 Oporów.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy napowietrznej linii średniego napięcia

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa napowietrznej linii energetycznej ..."

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy sieci wodociągowej w gminie Oporów

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Oporowie”

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Oporów"

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Przebudowa Stacji Uzdatninia Wody w Oporowie"

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Oporów"

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Oporowie”

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa napowietrznej linii niskiego napięcia, napowietrznej linii średniego napięcia, napowietrznej linii dwutorowej SN/nN oraz stacji transformatorowej"Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 07.01.2020
Podpisał: Zygfryd Chilewski
Dokument z dnia: 08.02.2017
Dokument oglądany razy: 4 059