RSS
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

 Wójt Gminy Oporów działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) zawiadamia o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na niedzielę dnia 10 maja 2020 r. Spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie. Wniosek należy złożyć pomiędzy 20 kwietnia 2020 r., a 4 maja 2020 r. w godzinach pracy urzędu. Wyborcy zostanie udzielona informacja, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Każdy wyborca może sprawdzić czy został w spisie uwzględniony.

Informacje telefoniczne: 243831552.

DO POBRANIA:

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców (edytowalny)Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 21.04.2020
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 21.04.2020
Dokument oglądany razy: 529