RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.04.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Wybory Prezydenckie 2020

Jeśli będziesz w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 r. - w Gminie Oporów i chciałbyś zagłosować - dopisz się do spisu wyborców. Dopisanie do spisu wyborców skutkuje na dzień pierwszego głosowana i dzień ponownego głosowania (II tura). Do wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 r. - złóż wniosek do 5 maja 2020 r., a w przypadku ponownego głosowania w dniu 24 maja 2020 r. do dnia 19 maja 2020 r.

Wniosek o dopisanie do spisu osób wyborców możesz wnieść na piśmie - wniosek musi zostać doręczony do Urzędu w oryginale (osobiście, przez osobę trzecią, pocztą). Wniosek musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL, miejsce zamieszkania oraz adres czasowego przebywania w Poznaniu.

Wniosek możesz złożyć przez Internet, ale musisz mieć Profil Zaufany na platformie E- Puap lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Niedopuszczalne jest doręczenie wniosku w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu albo zwykłej poczty e-mail.

Serwis internetowy Państwowej Komisji Wyborczy

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Informacja o losowaniach

Obwieszczenie o obwodach do głosowania

Komunikat ws. zgłaszania kandatów do obwodowych komisji wyborczych


Państwowa Komisja Wyborcza

- Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta

Wyjaśnienie PKW dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

- Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami:


- Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych


- Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju:

- Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

Komisarz Wyborczy

Komunikat Komisarzy Wyborczych w sprawie zgłaszania kandydatów do ObKW z dnia 18 lutego 2020

Uchwała w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 14 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi ws. propozycji zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Marszałka Semu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Akty prawne, komunikaty, obwieszczenia i inne informacje dotyczące realizacji zadań Wójta Gminy Oporów związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja ws. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowuch obwieszczeń i plakatow wyborczychOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 29.04.2020
Podpisał: Magdalena Leitgeber
Dokument z dnia: 07.02.2020
Dokument oglądany razy: 985