RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.05.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Budżet 2019

Sprawozdanie z wykonania budżetu, informacja o stanie mienia komunalnego, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok

Sprawozdania roczne

Rb-27S

Rb-28S

Rb-NDS

Rb-N

Rb-Z

Rb-PDP

Rb-UZ

Rb-ST

Sprawozdania za III kwartał 2019r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

Sprawozdania za II kwartał 2019r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

Sprawozdania za I kwartał 2019r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

Uchwała budżetowa na 2019 rok

UCHWAŁA Nr III/16/18 RADY GMINY OPORÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok + załączniki.

Projekt budżetu na 2019 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok

Tabele do projektu w formacie *rar

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oporów na 2019 - 2022

UCHWAŁA Nr III /15 /18 RADY GMINY OPORÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2019 - 2022

Załącznik nr 1 - Raport WPF

Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 - objaśnienia

Opinie RIO:

Uchwała Nr V/80/2019 z dnia 08 maja 2019r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę Oporów

Uchwała Nr V/23/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Oporów

Uchwała Nr V/320/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Oporów na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Oporów w 2019 roku

Uchwała Nr V/319/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy OporówOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 04.05.2020
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 28.12.2018
Dokument oglądany razy: 1 767