RSS
A A A K
SmodBIP

Projekty partnerskie

Informujemy, iż Gmina Oporów przystąpiła do realizacji projektów partnerskich „Od barier do karier” (nr RPLD.09.01.01-10-B124/19) oraz „Na ścieżce do aktywności – edycja II” (nr RPLD.09.01.01-10-B072/19), które przyczyniają się do realizacji przyjętej Uchwałą Nr XXV/121/2017 Rady Gminy Oporów z dnia 17 marca 2017 r. Strategii Rozwoju Gminy Oporów na lata 2017-2022 w zakresie Celu szczegółowego 8. Współpraca z innymi jednostkami w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz Celu szczegółowego 9. Wsparcie inicjatyw sprzyjających przedsiębiorczości mieszkańców oraz mających na celu ograniczanie bezrobocia.
Partnerem wiodącym w projektach jest Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich. Projekty są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Informujemy, iż Gmina Oporów przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego „Na ścieżce do aktywności” (nr RPLD.09.01.01-10-B029/18), który przyczynia się do realizacji przyjętej Uchwałą Nr XXV/121/2017 Rady Gminy Oporów z dnia 17 marca 2017 r. Strategii Rozwoju Gminy Oporów na lata 2017-2022 w zakresie Celu szczegółowego 8. Współpraca z innymi jednostkami w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz Celu szczegółowego 9. Wsparcie inicjatyw sprzyjających przedsiębiorczości mieszkańców oraz mających na celu ograniczanie bezrobocia.
Partnerem wiodącym w projekcie jest Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 13.05.2020
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 01.07.2019
Dokument oglądany razy: 825