RSS
A A A K
SmodBIP

Wybory Prezydenta RP 28.06.2020

Informacje o pracach Obwodowcyh Komisji Wyborczych


Obwodowe Komisje Wyborcze – Gmina Oporów

Termin zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych upływa w dniu 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenia przyjmowane będą w pokoju Nr 9 do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 15.30

Informacja o możliwości składania dodatkowych zgłoszeń na członka obwodowej komisji wyborczej

Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej - uzupełnienie składu spośród wyborców 


POSTANOWIENIE NR 178/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II
z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 177/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II
z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Oporów

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Oporów z dnia 10 czerwca 2020 roku o obwodach do głosowania

Informacja w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 21020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kalendarzem wyborczym

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


DRUK ZGŁOSZENIA GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborcy ujętego w spisie wyborców Gminy Oporów można zgłaszać:

1) osobiście w Urzędzie Gminy Oporów

2) poprzez e-PUAP: /ug_oporow/skrytka

3) pisemnie: na adres Urząd Gminy Oporów, Oporów 25, 99-322 Oporów lub do skrzynki pocztowej umieszczonej przy Urzędzie Gminy


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 26.06.2020
Podpisał: Magdalena Leitgeber
Dokument z dnia: 05.06.2020
Dokument oglądany razy: 876