RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Oporów

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Wójt Gminy Oporów wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Oporów w osobie Pani Marii Wyczałkowskiej – kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oporowie.
Dane kontaktowe:
Adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie, Oporów 25, 99-322 Oporów
telefon: 24 355 11 53
e-mail: gops@oporow.pl

Urząd Gminy Oporów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy Oporów.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowejOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 23.10.2020
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 24.09.2020
Dokument oglądany razy: 644