RSS
A A A K
SmodBIP

Gospodarka odpadami

Urząd Gminy Oporów informuje, iż Firmą odbierająca odpady komunalne od osób zamieszkałych jest Przedsiębiorstwo PreZero Sp. z o.o, ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno.

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych znajduje się w Krzyżanowsku, gmina Krzyżanów.

1. Harmonogram odbioru odpadów w gminie Oporów na rok 2021

2. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodaroawnie odpadami 

3. Opłata za odbiór odpadów komunalnych

4. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów

5. Analiza Stanu Gospodarki odpadami:

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Oporów za rok 2019

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Oporów za rok 2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Oporów za rok 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Oporów za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Oporów za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Oporów za rok 2014


Informacja o osiągniętych przez Gminę Oporów poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

WYKAZ FIRM, KTÓRE POSIADAJĄ ZEZWOLENIENI NA PROWDZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY OPORÓW

Osiągnięty Recykling

Rejestr Działalności RegulowanejOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 04.01.2021
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 19.03.2013
Dokument oglądany razy: 5 973