RSS
A A A K
SmodBIP

Podatki, opłaty i inne

Podatki, opłaty i inne na 2020 rok

Zwrot podatku akcyzowego

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Załącznik do wniosku - zestawienie faktur

Przynależność do wspólnoty mieszkańców gminy Oporów wiąże się z koniecznością ponoszenia przez nas wszystkich pewnych ciężarów, którymi są podatki i opłaty lokalne. Bez nich gmina nie byłaby w stanie realizować swoich zadań

Niniejsza strona prezentuje informacje o poszczególnych podatkach pobieranych przez Referat finansów i Budżetu. Tu również można znaleźć odpowiednie procedury i niezbędne formularze podatkowe.

Wszystkie obowiązujące druki deklaracji podatkowch, załączników oraz informacji podatkowych znajdują na stronie: podatki.gov.pl

1. Podatek od nieruchomości:

2. Podatek od środków transportowych

3. Podatek rolny

4. Podatek leśny

5. Opłata za zużycie wody

6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpłat z tytułu wyżej wymienionych podatków, a także opłat i innych należności, można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Bank Spółdzielczy "Wspólna Praca" w Kutnie o/Oporów

Nr 53 9021 1021 0200 5890 2002 0001

Informacja telefoniczna 24 383 11 80Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 22.01.2021
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 10.11.2011
Dokument oglądany razy: 7 711