RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja dotycząca petycji kierowanych do Wójta Gminy i Rady Gminy w 2020

 

Lp Skan petycji Data wpływu Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiot w imieniu, którego petycja jest wnoszona Przewidywany termin załatwienia sprawy Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. link 21.01.2020 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji informacja
2.  link 23.03.2020 Koalicja Polska Wolna od 5G zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji informacja
3. link 11.08.2020 Szulc Efekt Sp. zo.o. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
4. link 11.12.2020 Barbara Pawłowska zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 1. Petycja wpłynęła do Biura Rady Gminy w dniu 11 grudnia 2020 r.
2. W dnia 11 grudnia 2020 r. petycja została skierowana do Radcy Prawnego - prośbą o opinię prawną.
3. W dniu 16 grudnia 2020 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia i zaopiniowania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Oporów.Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 29.01.2021
Podpisał: Magdalena Leitgeber
Dokument z dnia: 05.02.2020
Dokument oglądany razy: 1 398