RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenia - Zawiadomienia

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28.01.2021

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 lutego 2021

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 22.01.2021

Zawiadomienie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 29 grudnia 2020

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2020

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 6 listopada 2020

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 6 listopada 2020

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 25.09.2020

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 11.08.2020 w sprawie budowy gazociągu

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 24.07.2020 w sprawie budowy gazociągu

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 15.07.2020

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 30.06.2020 w sprawie budowy gazociągu

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Oporów z dnia 22.06.2020 dot. przebudowy drogi powiatowej Oporów-Drzewoszki-Dobrzelin

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 10.06.2020 w sprawie budowy gazociągu

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 08.06.2020 w sprawie budowy gazociągu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 05.06.2020 ws. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy farmy fotowoltainczej z dnia 03.06.2020 - załącznik

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 25.05.2020 w sprawie budowy gazociągu

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 08.05.2020 w sprawie budowy gazociągu

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 23.04.2020 w sprawie budowy gazociągu 

Zawiadomienie Wójta Gminy Oporów z dnia 01.04.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o umożeniu postępowania administracyjnego z dnia 30.03.2020

Postanowienie z dnia 27.03.2020 ws. budowy farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 2 MW

Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Oporów z dnia 23.03.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego ws przebudowy drogi powiatowej Oporów-Drzewoszki-Dobrzelin  

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ws. budowy gazociągu z dnia 22.01.2020

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ws. budowy gazociągu z dnia 13.12.2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ws. budowy gazociągu z dnia 29.10.2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ws. budowy gazociągu z dnia 26.09.2019

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ws. budowy gazociągu z dnia 26.09.2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ws. budowy gazociągu z dnia 07.08.2019

Ogłoszenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne z dnia 11.07.2019

Zawiadomienie o wszczeciu postępowania - Państwowe Gospodarstwo Wodne z dnia 11.07.2019

Postanowienie z dnia 12.12.2018r. o zawieszeniu postępowani administracyjnego w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowienie z dnia 12.12.2018r. o nałożeniu obowiązeku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW na działkach o nr 33 i 34 obręb Oporów

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego w sprawie zatwierdzenia taryf dot. zaopatrzenia w wodę

Zawiadomienie o odwołaniu z dnia 14.06.2017r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych z dnia 12.05.2017

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie budowy 2 kurników z dnia 06.04.2017

Obwieszczenie z dnia 17.03.2017 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - dot. budowy kurników

Zawiadomienie - zgromadzenie mat. dowodowego ws. przebudowy SUW z dnia 22.12.2016r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. przebudowy SUW z dnia 09.12.2016

Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja w sprawie budowy kurników z dnia 29.11.2016

Obwieszczenie SKO z dnia 07.11.2016r. w sprawie budowy wiatraków

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie budowy 2 kurników z dnia 03.11.2016

Obwieszczenie z dnia 10.10.2016r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - dot. budowy  kurników

Obwieszczenie o wyznaczeniu terminu rozprawy administracyjnej - dot. budowy kurników

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 29.09.2016

Informacja o wycofaniu wniosku, dot. budowy kurników

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie budowy 2 kurników

Obwieszczenie o umożeniu postępowania administracyjnego z dnia 31.08.2016

Obwieszczenie z dnia 24.08.2016 - dotyczy budowy farmy wiatrowej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.08.2016

Zawiadomienie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z dnia 01.08.2016 dot. budowy kurników

Zawiadomienie-obwieszczenie z dnia 25.07.2016r. dot. budowy elektrowni wiatrowych

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 06.07.2016

Obwieszczenie z dnia 05.07.2016

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 13.06.2016

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 13.06.2016

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 06.06.2016

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 20.05.2016r.

Obwieszczenie - zgromadzenie materiału dowodowego - z dnia 10.05.2016

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 10.05.2016

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 09.05.2016

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 27.04.2016

Obwieszczenia z dnia 15 kwietnia 2016r.

Zawiadomienie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z dnia 08.04.2016

Obwieszczenie - zgromadzenie materiału dowodowego - z dnia 08.04.2016

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 07.04.2016

Obwieszczenie o udostępnieniu materiału dowodowego z dnia 06.04.2016r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admnistracyjnego z dnia 31.03.2016

Obwieszczenie z dnia 07.03.2016 - Uzupełnienie do Aneksu nr 3 do raportu oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie z dnia 22.02.2016 - Aneks nr 3 do raportu oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie z dnia 26.01.2016 - Aneks nr 2 do raportu oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie z dnia 25.11.2015 - Aneks do raportu oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Park Oporów „Budowa dwunastu elektrowni wiatrowych, o łącznej mocy do 33,1 MW na terenie gminy Oporów” z dnia 28.09.2015r.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego z dnia 21.09.2015

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Protesty mieszkańców dot. przedsięwzięcia pod nazwą: Park Oporów „Budowa 12 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 33,1 MW"

Zawiadomienie z dnia 8 kwietnia 2015 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: Park Oporów „Budowa 12 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 33,1 MW na terenie gminy Oporów”.

Obwieszczenie-Zawiadomienie z dnia 7 kwietnia 2015 r.  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Park Oporów „Budowa 12 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 33,1 MW na terenie gminy Oporów”.

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE z dnia 6 października 2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie z dnia 30.12.2013r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie z dnia 31.12.2013r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie z dnia 30.12.2013r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie z dnia 30.12.2013r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie z dnia 11.12.2013r. - zawiadomienie o wycofaniu wniosku

Obwieszczenie z dnia 11.12.2013r. - zawiadomienie o wycofaniu wniosku

Obwieszczenie z dnia 11.12.2013r. - zawiadomienie o wycofaniu wniosku

Obwieszczenie z dnia 11.12.2013r. - zawiadomienie o wycofaniu wniosku

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 22.08.2013

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego z dnia 26.02.2013

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 18.10.2012r.

Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania z dnia 17.08.2012r. - dot.elektrowni wiatrowych

Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania z dnia 17.08.2012r. - dot.elektrowni wiatrowych

Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania z dnia 20.08.2012r. - dot.elektrowni wiatrowych

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 03.08.2012

Obwieszczenie G.6220.4.1.2012 z dnia 24.07.2012 - dot. elektrowni wiatrowych

Obwieszczenie G.6220.5.1.2012 z dnia 24.07.2012 - dot. elektrowni wiatrowych

Obwieszczenie z dnia 23.07.2012r. - dot. elektrowni wiatrowych

Obwieszczenie z dnia 23.07.2012r. - dot. elektrowni wiatrowych

Zawiadomienie z dnia 09.07.2012 - dot. elektrowni wiatrowych

Zawiadomienie-obwieszczenie z dnia 05.07.2012 - dot. elektrowni wiatrowych

Zawiadomienie-obwieszczenie z dnia 02.07.2012 - dot. elektrowni wiatrowych

Zawiadomienie-obwieszczenie z dnia 02.07.2012 - dot. elektrowni wiatrowych

Obwieszczenie z dnia 22.05.2012 (Miasto Kutno)

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 22.05.2012 (Miasto Kutno)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 11 maja 2012r. w sprawie biogazowni

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania z 26.04.2012r. (Miasto Kutno)


Wniosek o wydanie opinii (gmina Żychlin) 10.04.2012

Wniosek o wydanie opinii (gmina Żychlin) 10.04.2012

Zawiadomienie z dnia 10.04.2012r. (gmina Żychlin)

Obwieszczenie o wydaniu o postanowienia 30.12.2011

Obwieszczenie - zawiadomienie z dnia 18.11.2011 o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia 15.11.2011

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia 06.10.2011r.

Obwieszczenia o wydaniu postanowienia 05.10.2011

Zawiadomienie G.6220.3.7.2011 z dnia 13.09.2011r

Zawiadomienie G.6220.2.6.2011 z dnia 12.09.2011r

Zawiadomienie - Obwieszczenie G.6220.3.1.2011 o wszczęciu postępowania z dnia 12 sierpnia 2011r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie G.6220.2.1.2011 o wszczęciu postępowania z dnia 10 sierpnia 2011rOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 03.02.2021
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 17.08.2011
Dokument oglądany razy: 12 216