RSS
A A A K
SmodBIP

Budżet 2020

Sprawozdania za IV kwartał 2020r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-PDP

Rb-ST

Rb-UZ

Rb-Z

Sprawozdania za III kwartał 2020r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

Sprawozdania za II kwartał 2020r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

Sprawozdania za I kwartał 2020r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

Uchwała Budżetowa na 2020 rok

Uchwała Nr XIV/58/19 w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok. - objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oporów na lata 2020 - 2023

Uchwała Nr XIV/55/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2019-2022.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2020 - 2023

Projekt Uchwały WPF 2020-2023

Zal 1 do WPF

Zal 2 Przedsięwzięcia

Zal 3 Objaśnienia

Projekt Budżetu na rok 2020:

Projekt Uchwały Budżetowej na 2020

Tabele

Załącznik Nr 1

Objaśnienia

Opinie RIO

Uchwała Nr V/114/2021 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 04.06.2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Oporów z wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr V/150/2020 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 21 września 2020r. w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Oporów za I półrocze 2020r.

Uchwała Nr V/16/2020 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfianasowania deficytu budżetowego praz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Oporów

Uchwała Nr V/234/2019 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 3 grudnia 2019r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Oporów na 2020r. oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Oporów w 2020 roku

Uchwała Nr V/233/2019 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 3 grudnia 2019r. w sprawie opinii do projektu uchwały o WPF Gminy OporówOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 08.06.2021
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 22.11.2019
Dokument oglądany razy: 1 259