RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.07.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Uchwały 2011 r.

Uchwała Nr VII/30/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2012-2015
pobierz Uchwała Nr VII/29/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie wskazania osoby reprezentującej Gminę Oporów w Stowarzyszeniu Rozwoju Gmin ,,CENTRUM" oraz udzielenia rekomendacji osobie fizycznej na członka zwyczajnego Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM"
Uchwała Nr VII/28/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie: uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.
Uchwała Nr VII/27/2011 dnia 29 czerwca 2011 r.
sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
Uchwała Nr VII/26/2011z dnia 29 czerwca 2011 r
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oporów w zakresie realizacji budżetu gminy za 2010 rok
Uchwała Nr VII/25/2011 z dnia 29 czerwca 2011r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Oporów za rok 2010
Uchwała Nr VI/24/2011 z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Romana Redzeja na działalność Wójta Gminy OporówOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 06.07.2011
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 06.07.2011
Dokument oglądany razy: 2 735