RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Konsulatcje społeczne w sprawie planu gospodarki n (z dnia: 30.09.2016, zmiana z dnia 13.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana nazwy
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (z dnia: 30.09.2016, zmiana z dnia 25.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych
 • Startegia Rozwoju Gminy Oporów na lata 2017-2022 (z dnia: 25.10.2016, zmiana z dnia 10.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  projekt strategii
 • Budżet 2016 (z dnia: 26.10.2016, zmiana z dnia 26.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Budżet 2016 (z dnia: 26.10.2016, zmiana z dnia 15.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zarządzenia
 • Startegia Rozwoju Gminy Oporów na lata 2017-2022 (z dnia: 10.11.2016, zmiana z dnia 14.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  strategia v2
 • Startegia Rozwoju Gminy Oporów na lata 2017-2022 (z dnia: 14.11.2016, zmiana z dnia 07.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  protokół
 • Budżet 2016 (z dnia: 15.11.2016, zmiana z dnia 18.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr III/259/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaplanowanego do zaciągnięcia przez Gminę Oporów
 • Budżet 2016 (z dnia: 18.11.2016, zmiana z dnia 21.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  sprawozdania 2016
 • Budżet 2017 (z dnia: 18.11.2016, zmiana z dnia 18.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wpf
 • Budżet 2017 (z dnia: 18.11.2016, zmiana z dnia 18.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  budzet
 • Budżet 2017 (z dnia: 18.11.2016, zmiana z dnia 30.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Startegia Rozwoju Gminy Oporów na lata 2017-2022 (z dnia: 07.12.2016, zmiana z dnia 13.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Oporów na lata 2017-2022
 • Gospodarka odpadami (z dnia: 11.01.2017, zmiana z dnia 20.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  analiza 2016
 • Budżet 2017 (z dnia: 30.01.2017, zmiana z dnia 07.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  opinia RIO
 • Oświadczenia majątkowe za 2016 (z dnia: 30.01.2017, zmiana z dnia 16.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  oswiadczenia pracownicy
 • Budżet 2017 (z dnia: 07.02.2017, zmiana z dnia 21.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  sprawozdania 1 kw
 • Budżet 2016 (z dnia: 21.03.2017, zmiana z dnia 24.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  uchwala rio
 • Gospodarka odpadami (z dnia: 20.04.2017, zmiana z dnia 30.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowy harmonogram i zasady segregacji odpadów
 • Budżet 2017 (z dnia: 21.04.2017, zmiana z dnia 25.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  sprawozdania
 • 2017 (z dnia: 09.05.2017, zmiana z dnia 09.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • 2017 (z dnia: 09.05.2017, zmiana z dnia 23.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana widoku strony
 • Oświadczenia majątkowe za 2016 (z dnia: 16.05.2017, zmiana z dnia 19.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  oswiadczenia radnych
 • Oświadczenia majątkowe za 2016 (z dnia: 19.05.2017, zmiana z dnia 21.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wyjaśnienie wójt
 • Gospodarka odpadami (z dnia: 30.06.2017, zmiana z dnia 27.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  analiza 2017


Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 30.06.2017
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 19.07.2011
Dokument oglądany razy: 127 259