RSS
A A A K
SmodBIP

Wybory Parlamentarne 2011

OBWIESZCZENIA

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na posłów

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatorów

Obwieszczenie o obwodach do głosowania

Obwieszczenie o okręgach wyborczychINFORMACJE

Informacja o pracy obwodowych komisji

Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Oporowie

Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Szczycie

Informacja o sposobie glosowania

Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborzczych - skład

Informacja o losowaniu członków do składu obwodowych komisji wyborczych

Informacja o udziale w głosowaniu

Informacja o wrunkach udziału w głosowaniu za granicą

Informacja Wójta dla niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja składzie OKW w Sieradzu

Informacja o zgłaszaniu kandydatów do OKW


REJESTR WYBORCÓW

Od 19 września 2011 r. do dnia 07 października 2011r. będą wyłożone do wglądu spisy wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP.
Listy wyłożone będą w Urzędzie Gminy - pokój nr 6 (ewidencja ludności)
w godz. 8:00 - 15:00, w dniach od poniedziałku do piątku

Wyciąg z kodeksu wyborczego - Rejestr wyborców

Wzór wniosku o wpisanie do rejestru wyborców

Wzór wniosku o skreślenie z rejestru wyborców

Wzór wniosku o udostepnienie rejestru wyborcówINNE

Kalendarz wyborczy

Wniosek o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców

Wniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgłoszenie zamiaru użycia nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’aOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 05.10.2011
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 10.08.2011
Dokument oglądany razy: 4 055