RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.02.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zarządzenia 2011

Poniższe Zarządzenia są do wglądu w Urzędzie Gminy Oporów Referacie Organizacyjnym pok. nr 9

 • Zarządzenie Nr 137/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 136/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 135/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 134/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 133/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 132/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 131/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 130/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 grudnia 2011r.
 • Zarządzenie Nr 129/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie planów finansowych budżetu gminy.
 • Zarządzenie Nr 128/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 127/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej wraz z jej przewodniczącym , powołania zespołów spisowych oraz komisji likwidacyjnej.
 • Zarządzenie Nr 126/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie wdrożenia systemu monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Oporów na lata 2007 - 2016.
 • Zarządzenie Nr 125/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie dokonywania zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 124/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 123/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 122/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie dokonywania zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 121/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie dokonywania zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 120/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 119/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 118/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 117/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie rozłożenia na raty należności za zużycie wody.
 • Zarządzenie Nr 116/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany planów finansowych budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 115/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 114/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 113/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 112/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie umorzenia należności oraz odsetek z tytułu opłat za wynajem lokalu mieszkalnego.
 • Zarządzenie Nr 111/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 110/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 109/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 108/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 107/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 106/2011 Wójta - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie : zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku zarządzania ewakuacji I stopnia i opracowania planu ewakuacji II stopnia.
 • Zarządzenie Nr 105/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 28 października 2011 r. w sprawie badania jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy Oporów.
 • Zarządzenie Nr 104/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 28 października 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 103/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 102/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 101/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 100/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 99/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 26 października 2011r. w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 98/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 26 października 2011r. w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 97/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 96/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 11 października 2011r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy Oporów.
 • Zarządzenie Nr 95/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 10 października 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 94/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 10 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 93/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 92/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 91/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 90/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 89/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 88/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 września 2011r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 87/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 września 2011r. w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 86/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 września 2011r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 85/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 84/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 września 2011r. w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 83/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 27 września 2011r. w sprawie prowadzenia kontroli zarządzającej w Urzędzie Gminy Oporów i Jednostkach Organizacyjnych Gminy.
 • Zarządzenie Nr 82/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 81/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 80/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 79/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 22 września 2011 r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 78/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
 • Zarządzenie Nr 77/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego informatycznej obsługi wyborów i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej I do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. oraz określenia szczegółowego zakresu zadań tych osób.
 • Zarządzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 75/2011 Szefa Obrony Cywilnej Wójta Gminy Oporów z dnia 9 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacji sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej.
 • Zarządzenie Nr 74/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 9 września 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Oporów na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 73/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 9 września 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 71/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: ustalenia Zakładowego Planu Kont i Zasad Rachunkowości dla realizacji Operacji "Modernizacja świetlicy gminnej w miejscowości Kamienna , gmina Oporów "
 • Zarządzenie Nr 70/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: instrukcji obiegu dowodów księgowych dla realizacji operacji "Modernizacja świetlicy gminnej w miejscowości Kamienna , gmina Oporów ".
 • Zarządzenie Nr 69/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie z dokonywania zmian w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 67/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 1 września 2011 r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 65/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie : wyznaczania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku .
 • Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Gminy Oporów oraz określenia zakresu jego działania.
 • Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie rozłożenia na raty należności za zużycie wody.
 • Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 58/2011 Szefa Obrony Cywilnej- Wójta Gminy Oporów z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie udziału Gminy Oporów w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania.
 • Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Oporów na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. na terenie gminy Oporów.
 • Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie rozłożenia na raty należności za zużycie wody.
 • Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Oporów.
 • Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Oporów.
 • Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Oporów na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie wyznaczenia administratora danych osobowych, administratora informacji w Urzędzie Gminy Oporów oraz zmiany Zarządzenia Nr 4/1999 Wójta Gminy Oporów z dnia 24 sierpnia 1999r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji regulującej sprawy ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Oporowie oraz wyznaczenia administratora danych i administratora bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy Oporów.
 • Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Oporów na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie odmowy umorzenia należności za zużycie wody oraz rozłożenia na raty należności za zużycie wody.
 • Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz przeprowadzającej rokowania.
 • Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie umorzenia należności oraz odsetek z tytułu opłat za wynajem lokalu mieszkalnego.
 • Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Oporów na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Oporów na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie odroczenia należności za zużycie wody oraz umorzenie odsetek.
 • Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Oporów na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie palnu finansowego budżetu na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oporów na lata 2011-2014.
 • Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie odroczenia należności za zużycie wody.
 • Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie odroczenia należności za zużycie wody.
 • Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie ustalenia "Listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy Oporów, które nie są otwierane przez punk kancelaryjny".
 • Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 7marca 2011 r. w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Oporów.
 • Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 43/2003 Wójta Gminy Oporów z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia Regulaminy Pracy w Urzędzie Gminy Oporów.
 • Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz wydzierżawienie gruntów na cele nierolnicze Gminy Oporów.
 • Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
 • Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie planu dofinansowania i form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie.
 • Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Oporów z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej.Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 17.02.2012
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 14.02.2012
Dokument oglądany razy: 3 500