RSS
A A A K
SmodBIP

Dane podawane do publicznej wiadomości dot.2011r

DANE PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ
WÓJTA GMINY OPORÓW

Działając na podstawie art.37 ust.1 i art.60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1240 , z późn. zmianami/ Wójt Gminy Oporów podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

I. Dane dotyczące wykonania budżetu na dz. 30.06.2011 r.

1. Dochody planowane ogółem: 6.123.611,68
w tym dochody bieżące: 6.023.611,68
dochody majątkowe: 100.000,00

2. Dochody wykonane ogółem: 3.402.142,31
w tym : dochody bieżące 3.325.097,59
dochody majątkowe 77.044,72
3. Wydatki planowane ogółem: 5.829.271,92
w tym: wydatki bieżące: 5.765.332,51
wydatki majątkowe: 63.939,41
4. Wydatki wykonane ogółem: 3.017.886,20
w tym: wydatki bieżące 3.002.469,33
wydatki majątkowe 15.416,87

5. Nadwyżka budżetu
w tym: planowana - + 294.339,76
wykonana - + 384.256,11


II. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 pkt 1-8 na dzień 30.06.2011 r.

1. Opłaty za wodę - 0 plus odsetki 169,80
2. Czynsze - 94,50 plus odsetki 4,00
3. Użytkowanie wieczyste - 0 plus odsetki 0

III. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, umorzeń, odroczeń, lub rozłozono splatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

pobierz dane dotyczące podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości za 2011 r.


IV. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (akcyza)

Pobierz dane dotyczące akcyzy za 2011Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 14.06.2012
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 27.07.2011
Dokument oglądany razy: 3 636