RSS
A A A K
SmodBIP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia dnia 29 listopada 1990 z późniejszymi zmianami o pomocy społecznej.
Do Osrodka Pomocy Społecznej mogą zgłaszać się po pomoc osoby, które znajdują sie w trudnej sytuacji zyciowej. Jedną z form świadczonej pomocy jest pomoc finansowa w postaci zasiłków.
O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej. Osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji, których dochód jest wyższy niż określony w ustawie o popmocy społecznej, mogą ubiegać się o tzw. specjalny zasiłek okresowy lub specjalny celowy.

Pracownicy:
Kierownik GOPS - Maria Wyczałkowska
Pracownik socjalny - Małgorzata Markiewicz
Pracownik socjalny - Anna Śłowinska
Pracownik socjalny - Malwina Grzegorzewska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma swą siedzibę
w Urzędzie Gminy - pokój nr. 5
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Kontak
www.gopsoporow.pl

tel.: 024 383 11 53
fax: 024 383 11 51

biuro@gopsoporow.pl
gopsoporow@poczta.onet.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 06.06.2013
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 05.07.2011
Dokument oglądany razy: 4 979