RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.07.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Zgodnie ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych art. 11 – art. 15 (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) Urząd Gminy Oporów będzie przyjmował oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na te stanowiska.

Ogłoszenia o stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska umieszczane będą poniżej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Oporów, 99-322 Oporów, Oporów 25

Do pobrania:
Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o pełnej zdolności do oczynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 31.07.2013
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 09.01.2012
Dokument oglądany razy: 9 246