RSS
A A A K
SmodBIP

Zarządzenia 2013

Poniższe Zarządzenia są do wglądu w Urzędzie Gminy Oporów Referacie Organizacyjnym pok. nr 9

 • Zarządzenie Nr 91/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 3 września 2013 w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 90/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 2 września 2013 w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej
 • Zarządzenie Nr 89/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 2 września 2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 88/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 2 września 2013 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 2 września 2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 86/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 2 września 2013 w sprawie planu finansowego oraz dokonywania zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 85/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 2 września 2013 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 84/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 sierpnia 2013 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Oporów
 • Zarządzenie Nr 83/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 26 sierpnia 2013 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone” i „poufne”
 • Zarządzenie Nr 82/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 23 sierpnia 2013 w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia procedur w zakresie pozyskania środków finansowych na modernizację oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
 • Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 22 sierpnia 2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2013 - 2018
 • Zarządzenie Nr 80/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 19 sierpnia 2013 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 79/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 19 sierpnia 2013 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 78/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 19 sierpnia 2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 77/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 sierpnia 2013 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 76/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 7 sierpnia 2013 w sprawie odroczenia należności za zużycie wody oraz odsetek za zwłokę
 • Zarządzenie Nr 74/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 5 sierpnia 2013 w sprawie powierzenia Panu Tomaszowi Lewickiemu stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Oporowie im. Jana Pawła II w Oporowie
 • Zarządzenie Nr 73/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 31 lipca 2013 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Oporów
 • Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 lipca 2013 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania
 • Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 lipca 2013 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 70/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 23 lipca 2013 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 23 lipca 2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 68/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 22 lipca 2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2013-2018
 • Zarządzenie Nr 67/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 22 lipca 2013 w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską gradobicia i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie gminy Oporów
 • Zarządzenie Nr 66/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 22 lipca 2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r - „Wyprawka szkolna”
 • Zarządzenie Nr 65/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 15 lipca 2013 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 64/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 15 lipca 2013 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 62/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 5 lipca 2013 w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących dla pracowników Urzędu Gminy Oporów zatrudnionych na stanowiskach z monitorami ekranowymi
 • Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 5 lipca 2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2013- 2018
 • Zarządzenie Nr 60/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie planów finansowych w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 59/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 58/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 21 czerwca 2013 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomostu rekreacyjnego przy stawie wodnym w miejscowości Oporów w tym z tytułu korzystania z jednostek pływających
 • Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 czerwca 2013 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 10 czerwca 2013 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 10 czerwca 2013 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 3 czerwca 2013 w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 maja 2013 w sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia
 • Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 23 maja 2013 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 23 maja 2013 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 21 maja 2013 w sprawie planów finansowych oraz zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 21 maja 2013 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 15 maja 2013 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 13 maja 2013 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 13 maja 2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 8 maja 2013 w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 8 maja 2013 w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 6 maja 2013 w sprawie powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych w Urzędzie Gminy Oporów i jednostkach organizacyjnych gminy
 • Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Oporowie im. Jana Pawła II
 • Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 15 kwietnia 2013 w sprawie zmiany planów finansowych budżetu gminy
 • Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 kwietnia 2013 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 11 kwietnia 2013 w sprawie powierzenia Panu Tomaszowi Lewickiemu pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Oporowie im. Jana Pawła II
 • Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 10 kwietnia 2013 w sprawie odwołania Pani Jadwigi Materskiej ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Oporowie /Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Oporowie bez wypowiedzenia
 • Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 10 kwietnia 2013 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 17/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 21.03.2013. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Oporowie im. Jana Pawła II
 • Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 8 kwietnia 2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Oporowie im. Jana Pawła II
 • Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 4 kwietnia 2013 w sprawie zmiany planów finansowych oraz zmian budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 4 kwietnia 2013 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 25 marca 2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2013 z dnia 25.03.2013 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 25 marca 2013 w sprawie zmiany planów finansowych oraz zmian budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 25 marca 2013 w sprawie dokonywania zmian w budżecie
 • Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 25 marca 2013 w sprawie dokonywania zmian w budżecie
 • Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 22 marca 2013 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 21 marca 2013 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Oporowie im. Jana Pawła II
 • Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 marca 2013 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 marca 2013 w sprawie dokonywania zmian w budżecie
 • Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 marca 2013 w sprawie instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Oporów
 • Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 marca 2013 w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty należności za zużycie wody oraz umorzenie odsetek
 • Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 marca 2013 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 marca 2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 marca 2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 4 marca 2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
 • Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 4 marca 2013 w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 4 marca 2013 w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu za pojazd w podróży służbowej na obszarze kraju samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy
 • Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 4 marca 2013 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 4 marca 2013 w sprawie dokonywania zmian w budżecie
 • Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 15 lutego 2013 w sprawie zmiany składu komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 13 lutego 2013 w sprawie ustalenia planu finansowego do budżetu Oporów na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 4 lutego 2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 4 stycznia 2013 w sprawie planu dofinansowania i form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenieOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 10.09.2013
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 29.08.2013
Dokument oglądany razy: 4 459