RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktulizacja

Gospodarka odpadami

INFORMACJA

Urząd Gminy Oporów informuje, iż Firmą odbierająca odpady komunalne od osób zamieszkałych od 1 lipca 2013r. jest Przedsiębiorstwo EKO SERWIS Sp. z o.o, ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno.

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych znajduje się w Krzyżanowsku, gmina Krzyżanów.

Osiągnięty Recykling

Harmonogram odbioru odpadów w gminie Oporów na 2014r.

Zasady segregacji odpadów

Wzór deklaracji

Rejestr Działalności Regulowanej

UCHWAŁA NR XXVI/115/2013 RADY GMINY OPORÓW z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

UCHWAŁA NR XXVI/116/2013 RADY GMINY OPORÓW z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXV/109/2012 RADY GMINY OPORÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

UCHWAŁA NR XXV/108/2012 RADY GMINY OPORÓW z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

UCHWAŁA NR XXV/107/2012 RADY GMINY OPORÓW z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXIV/100/2012 RADY GMINY OPORÓW z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów”.Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 13.02.2014
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 19.03.2013
Dokument oglądany razy: 2 962