RSS
A A A K
SmodBIP

Budżet 2014

Sprawozdania IV kw 2014r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

Rb-PDP

Rb-ST

BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdania III kw 2014r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

DANE PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ WÓJTA GMINY OPORÓW NA DZIEŃ 30.09.2014

Sprawozdania II kw 2014r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

DANE PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ WÓJTA GMINY OPORÓW NA DZIEŃ 30.06.2014

Sprawozdania I kw 2014r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

DANE PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ WÓJTA GMINY OPORÓW NA DZIEŃ 31.03.2014

Budżet na rok 2014:

Zmiany budżetu

Uchwała Budżetowa na 2014 wraz z załącznikami

Objaśnienia do Budżetu na 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oporów na lata 2014 - 2019

Zarządzenie nr 111/2014  w sprawie zminy WPF z dnia 28 listopada 2014

Uchwała WPF 2014-2019

Zal 1 do WPF

Zal 2 Przedsięwzięcia

Zal 3 Objaśnienia

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:

Uchwała Nr III/88/2015 z dnia 13 maja 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Oporów z wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała Nr III/379/2014Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu zaplanowanego do
zaciągnięcia przez Gminę Oporów

Uchwała Nr III/253/2014 z dnia 10 września 2014r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Oporów za I półrocze 2014 roku

Uchwała Nr III/83/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2014 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę Oporów

Uchwała Nr III/1/2014 z dnia 3 stycznia 2014r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opini dotyczącej projektu budżetu Gminy Oporów na 2014 rok

Uchwała Nr III/2/2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Oporów

Uchwała Nr III/3/2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oporów

Projekt Budżetu na 2014 rok oraz Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2019:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oporów na lata 2014 - 2019

Projekt Uchwały WPF 2014-2019

Zal 1 do WPF

Zal 2 Przedsięwzięcia

Zal 3 Objaśnienia

Projekt Budżetu na rok 2014:

Projekt Uchwały Budżetowej na 2014

Tabela Nr 1

Tabela Nr 2

Tabela Nr 3

Tabela Nr 4

Tabela Nr 5

Tabela Nr 6

Tabela Nr 7

Tabela Nr 8

Tabela Nr 9

Tabela Nr 10

Tabela Nr 11

Tabela Nr 12

Załącznik Nr 1

ObjaśnieniaOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 19.05.2015
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 20.11.2013
Dokument oglądany razy: 4 817