RSS
A A A K
SmodBIP

Wybory Prezydenckie 2015

I N F O R M A C J A

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Oporowie podaje do publicznej wiadomości, iż prace związane z przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczyna w dniu 24 maja 2015 r. o godz. 6.00 w siedzibie Zespołu Szkół w Oporowie.
Oporów 57.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Szczycie podaje do publicznej wiadomości, iż prace związane z przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczyna w dniu 24 maja 2015 r. o godz. 6.00 w siedzibie Zespołu Szkół w Szczycie.
Szczyt 6A.

INFORMACJE DLA CZŁONKÓW KOMISJI WYBORCZYCH

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych.

INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.

Zarządzenie Wojta Gminy w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie o obwodach do głosowania

Glosowanie_korespondencyjne

Glosowanie_korespondencyjne_za_granica

Glosowanie_przez_pelnomocnika

Dopisanie_do_spisu_wyborcow

Zaswiadczenie_o_prawie_do_glosowania

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Skierniewicach z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości składu Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Skierniewicach.

Wyjaśnienia PKW dotyczące: głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika, dopisania do spisu wyborców, wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania (w pierwszym oraz ewentualnym ponownym głosowaniu).

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 19.05.2015
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 12.02.2015
Dokument oglądany razy: 3 042