RSS
A A A K
SmodBIP

Zmiana nazwy miejscowości Mnich-Kolonia

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OPORÓW

Wójt Gminy Oporów informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2016 z dnia 10 lutego 2016r
z mieszkańcami miejscowości Mnich -Kolonia zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy miejscowości „Mnich- Kolonia” na „Kolonia-Mnich”.
Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości „Mnich- Kolonia” na „Kolonia-Mnich”.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 26 lutego 2016 r. do dnia 9 marca 2016 r.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców, które będzie polegało na wypełnieniu imiennego formularza ankietowego, który można pobrać w wersji elektronicznej (link do pobrania poniżej) lub w formie papierowej w urzędzie gminy – pok. Nr 6 i pok. Nr 8
Wypełnione formularze ankiety należy dostarczyć do sekretariatu tut. Urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od dnia 26 lutego 2016 r. do dnia 9 marca 2016 r.

Informacji dotyczących przeprowadzonych konsultacji udziela: Sekretarz Gminy: Magdalena Leitgeber pok. Nr 8 ; tel. 24 383 11 67 oraz Radosław Janik – Z-ca kierownika USC pok. Nr 6; tel. 24 383 15 52.

Zarządzenie Wójta Nr 8/2016
Załącznik do zarządzenia – formularz ankiety

Oporów, dnia 11.02.2016 r.

Wynik konsultacji społecznych:

ProtokółOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 15.03.2016
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 11.02.2016
Dokument oglądany razy: 3 747