RSS
A A A K
SmodBIP

Budżet 2015

Wykonanie budżetu za rok 2015r.

Bilanse

Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r.

Bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2015r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015r.

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2015r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2015r.

Sprawozdania IV kw 2015r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

Rb-PDP

Rb-ST

Rb-UZ

Zarządzenie Wójta Nr 95/2015 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Gminy Oporów z dnia 21 października 2015r  w sprawie zaminy WPF

Sprawozdania III kw 2015r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

Sprawozdania II kw 2015r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

Sprawozdania I kw 2015r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

Uchwała budżetowa ne 2015 rok

Uchwała III/11/2015 RADY GMINY OPORÓW z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok. + załaczniki

Wielotnia Prognoza Finansowa Gminy Oporów na 2015 - 2018

UCHWAŁA Nr III /10 /2015 RADY GMINY OPORÓW z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2015 - 2018

Załącznik nr 1 - Raport WPF

Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:

Uchwała Nr III/115/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji rewizyjnej Rady Gminy Oporów w sprawie absolutorium za 2015 rok.

Uchwała Nr III/115/2016 z dnia 12 maja 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Oporów z wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr III/307/2015 z dnia 7 grudnia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaplanowanego do zaciągnięcia przez Gminę Oporów

Uchwała Nr III/31/2015 z dnia 16 lutego 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opini o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2015 roku oraz prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę Oporów.

Uchwała Nr III/376/2014 z dnia 12 grudnia 2014r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opini dotyczącej projektu budżetu Gminy Oporów na 2015 rok

Uchwała Nr III/377/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Oporów

UchwałaNr III/378/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oporów


Projekt Budżetu na 2015 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2018 i Prognozu kwoty długu Gminy Oporów na lata 2015 - 2022:

Projekt Uchwały WPF 2015-2018

Zal 1 do WPF

Zal 2 Przedsięwzięcia

Zal 3 Objaśnienia

Projekt Budżetu na rok 2015:

Projekt Uchwały Budżetowej na 2015

Tabele

Załącznik Nr 1

ObjaśnieniaOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 22.06.2016
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 18.12.2014
Dokument oglądany razy: 3 898