RSS
A A A K
SmodBIP

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

OPRACOWANIE
PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ


Gmina Oporów przystąpiła do realizacji projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”. Wartość ogólna zadania: 10 000,00 zł. Projekt jest dofinansowany w formie dotacji zadania w wysokości 5 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach projektu zostanie opracowany „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Oporów” , aby m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, redukcji zużycia
energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.zainwestujwekologie.pl

Obwieszczenie z dnia 10.10.2016r. w sprawie odstępienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Oporów”. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy OporówOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 10.10.2016
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 10.10.2016
Dokument oglądany razy: 3 340