RSS
A A A K
SmodBIP

Zgłoszenie zgonu

Komórka prowadząca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Oporowie

Oporów 25

99-322 Oporów

Tel. 24 383 15 52

e-mail:usc@oporow.pl

Wymagane dokumenty:

karta zgonu wystawiona przez lekarza,

dowód osobisty osoby zmarłej,

osoba zgłaszająca zgon winna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport,

zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu,

jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Opłaty:

Sporządzenie aktu jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Sporządzenie aktu zgonu następuje niezwłocznie.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest 1 odpis skrócony aktu zgonu.

Podstawa prawna:

Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r., Poz. 783 ze zm.).

Inne informacje:

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 08.02.2017
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 08.02.2017
Dokument oglądany razy: 1 758