RSS
A A A K
SmodBIP

Budżet 2016

Sprawozdania za 2016r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

Rb-PDP

Rb-ST

Rb-UZ

Dane podawane do publicznej wiadaomości dotyczące budżetu

Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenie nr 85/2016 z dnia 8.11.2016 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Zarządzenie nr 86/2016 z dnia 8.11.2016 w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2019

Sprawozdania III kw 2016r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

Sprawozdania II kw 2016r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

Sprawozdania I kw 2016r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

Uchwały dotyczące budżetu

Uchwała Nr XVIII/84/2016 z dnia 28.06.2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oporów za 2015 rok

Uchwała Nr XVIII83/2016 z dnia 28.06.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zfinansowego za 2015 rok

Uchwała Nr XVIII82/2016 z dnia 28.06.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:

Uchwała Nr III/77/2017 z dnia  8 maja 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Oporów z wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr III/259/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaplanowanego do zaciągnięcia przez Gminę Oporów

Uchwała Nr III/202/2016 z dnia 16 wrzesnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r.

Uchwała Nr III/45/2016 z dnia 8 lutego 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2016 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę Oporów

Uchwała Nr III/391/2015 z dnia 28 grudnia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opini dotyczącej projektu budżetu Gminy Oporów na 2016 rok

Uchwała Nr III/392/2015 z dnia 28grudnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Oporów

UchwałaNr III/393/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oporów

Uchwała budżetowa na 2016 rok

Uchwała XII/62/2016 RADY GMINY OPORÓW z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok. + załaczniki

Wielotnia Prognoza Finansowa Gminy Oporów na 2016 - 2019

UCHWAŁA Nr ............... RADY GMINY OPORÓW z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2015 - 2018

Załącznik nr 1 - Raport WPF

Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt Budżetu na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019 i Prognozu kwoty długu Gminy Oporów na lata 2016 - 2023:

Projekt Uchwały WPF 2016-2019

Zal 1 do WPF

Zal 2 Przedsięwzięcia

Zal 3 Objaśnienia

Projekt Budżetu na rok 2016:

Projekt Uchwały Budżetowej na 2016

Tabele

Załącznik Nr 1

ObjaśnieniaOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 24.05.2017
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 05.01.2016
Dokument oglądany razy: 3 552