RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.10.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: uchwała RIO

Budżet 2017

Sprawozdania za III kwartał 2017r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-NDS

Rb-N

Rb-Z

Sprawozdania za II kwartał 2017r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-NDS

Rb-Z

Sprawozdania za I kwartał 2017r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

Uchwała budżetowa na 2017 rok

Uchwała XXIII/112/2016 RADY GMINY OPORÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok. + załaczniki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oporów na 2017 - 2020

UCHWAŁA NrXXIII/111/2016 RADY GMINY OPORÓW z dnia 29grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2017 - 2020

Załącznik nr 1 - Raport WPF

Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 - objaśnienia

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2017 - 2020

Projekt Uchwały WPF 2017-2020

Zal 1 do WPF

Zal 2 Przedsięwzięcia

Zal 3 Objaśnienia

Projekt Budżetu na rok 2017:

Projekt Uchwały Budżetowej na 2017

Tabele

Załącznik Nr 1

Objaśnienia

Opinie RIO:

Uchwała Nr III/29/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Oporów za I półrocze 2017 roku

Uchwała Nr III/29/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu w 2017 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę Oporów

Uchwała Nr III/350/2016 z dnia 19 grudnia 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opini dotyczącej projektu budżetu Gminy Oporów na 2017 rok

Uchwała Nr III/351/2016 z dnia 19grudnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Oporów

UchwałaNr III/352/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy OporówOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 26.10.2017
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 18.11.2016
Dokument oglądany razy: 1 645