RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.02.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: sprawozdania

Budżet 2018

Uchwała budżetowa na 2018 rok

UCHWAŁA Nr XXXIX /170/2017 RADY GMINY OPORÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok + załączniki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oporów na 2017 - 2020

UCHWAŁA Nr XXXIX/171/2017 RADY GMINY OPORÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2018 - 2021

Załącznik nr 1 - Raport WPF

Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 - objaśnienia

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2018 - 2020

Projekt Uchwały WPF 2018-2020

Zal 1 do WPF

Zal 2 Przedsięwzięcia

Zal 3 Objaśnienia

Projekt Budżetu na rok 2018:

Projekt Uchwały Budżetowej na 2018

Tabele

Załącznik Nr 1

Objaśnienia

Opinie RIO:

Uchwała Nr III/16/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2018 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę Oporów

Uchwała Nr III/280/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu budżetuj Gminy Oporów na 2018 rok

Uchwała Nr III/281/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Oporów

UchwałaNr III/282/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy OporówOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 02.02.2018
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 19.12.2017
Dokument oglądany razy: 1 435