RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.09.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: obwieszczenie - obwody

Wybory Samorządowe 2018

Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018 - powołanie pełncomocnika ds. informatyki


Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018 - wybór z-cy przewodniczącego


Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018 - wybór przewdoniczącego


Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 10 września 2018r. ws. powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Oporowie


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 10 września 2018r. ws. pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych


Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 3 września 2018 r. o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego


Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 16.08.2018 - informacja o okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej


Obwieszczenie Starosty Kutnowskiego z dnia 20.08.2018  - informacja o okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej


Obwieszczenie Wójta Gminy Oporów z dnia 21.08.2018 - informacja o okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej


Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów


WZÓR zaświadczenie dla męża zaufania - uchwała PKW z dnia 30.07.2018 r.


WZÓR zaświadczenie dla obserwatora społecznego - uchwała PKW z dnia 30 lipca 2018 r.


ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Informacje i wzory dokumentów związanych z tworzeniem komitetów wyborczych


Zgoda na przyjecie pelnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowychWniosek o sporzadzenie aktu pelnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych


Informacja PKW o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Kalendarz wyborczy - wybory samorządowe 2018r.

Informacja o powołaniu Urzędnika Wyborczego w Gminie Oporów

Informacja o objęciu funkcji Komisarza Wyborczego

Akty prawne i inne dokumenty:

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 23.04.2018r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych


UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego


UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych


UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych


Wyciąg wybranych przepisów Kodeksu wyborczego dotyczących urzędników wyborczych


Wyjaśnienia dotyczące powoływania przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego urzędników wyborczych (wersja uaktualniona, uwzględniająca wyjaśnienia wydane do dnia 13 marca 2018 r. oraz uchwałę z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego)


Wyjaśnienia dotyczące powoływania przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego urzędników wyborczych (wersja uaktualniona, uwzględniająca wyjaśnienia wydane do dnia 7 marca 2018 r.)Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 13.09.2018
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 29.03.2018
Dokument oglądany razy: 1 494